Golfový areál KRÁLOVSKÁ VINICE TĚŠETICE

Golfový klub

ČLENSKÉ POPLATKY NA SEZONU 2024:

dospělý ŘÁDNÉ členství - 8.000 Kč  (všechny vstupy zdarma)

důchodce ŘÁDNÉ členství - 7.000 Kč (všechny vstupy zdarma)

dospělý UDRŽOVACÍ členství  - 2.000 Kč (pouze vstup na DR zdarma)

junior ŘÁDNÉ členství - 4.000 Kč (všechny vstupy zdarma)

junior UDRŽOVACÍ členství  - 1.000 Kč (pouze vstup na DR zdarma)

Každý nový člen musí uhradit manipulační poplatek, dospělý 1.000 Kč, junior 500 Kč.

TĚŠETICKÝ GOLFOVÝ KLUB (dále jen klub) byl založen na podzim roku 2003. První ustavující schůze se konala dne 1.října 2003 v Práčích. Šest zakládajících členů zde sepsalo stanovy klubu a vypracovalo rámec pravidel pro sportovní a společenskou činnost. Formální registrace klubu, jakožto občanského sdružení, na MVČR proběhla dne 7.10.2003. Dne. 14.6.2016 byl Těšetický golfový klub zaregistrován jako zapsaný spolek.

        Dne 12.března 2005 byl Těšetický golfový klub přijat na členské konferenci České golfové federace v Praze za člena federace. Tento krok je zásadní v rozvoji klubu, a především v rozvoji golfu na jižní Moravě. Klub má uzavřenou exkluzivní smlouvu s provozovatelem golfového hřiště na užívání hřiště v Golfovém areálu Královská vinice Těšetice.
Na základě této smlouvy mají členové klubu právo při splnění sjednaných podmínek užívat hřiště.

Současná struktura klubu :

Nejvyšším orgánem je dle stanov valná hromada členů.
Výkonným orgánem klubu je výbor složený z:
  • prezident klubu: PaedDr. Stanislav Jelínek
  • STK: Stanislav Jelínek ml.
  • sekretářka: Mgr. Jiřina Jelínková
  • hospodářka: JUDr. Jana Vlasáková
  • člen: Ing. Jiří Vlasák
  • člen: Karel Bobek
    

        Těšetický golfový klub je golfovým klubem otevřeným široké veřejnosti. Od svého vzniku klub ctí tradice této hry tak, jak byly chápány před mnoha desítkami let, tj. jako hra slušných, sobě navzájem sympatických osob bez ohledu na jejich výkonnost a styl hry. K vlastnímu přijetí za člena klubu dochází na základě vyplněné evidenční karty a uhrazení členského příspěvku.

Dle stanov rozlišujeme následující typy členství:

 • Členství jedné fyzické osoby 
 • Členství čestné – plnohodnotné členství pro osoby, které se výjimečným způsobem zasloužily o rozvoj či propagaci klubu.

      Členové klubu mají na základě partnerské smlouvy s provozovatelem hřiště exkluzivní právo užívat hřiště Královská vinice Těšetice jakožto své domovské hřiště. Dále se účastní všech klubových sportovních a společenských akcí, účastní se výroční členské schůze a vyjadřují se k problematice klubu. Povinností člena klubu je řídit se stanovami a provozním řádem klubu a České golfové federace. Dále pak svým chováním a postoji důstojně reprezentovat svůj klub a v neposlední řadě uhradit včas své závazky.

 

   
 

 

Kontakt

Golfový areál Královská vinice TĚŠETICE, okr. Znojmo

golf-ares@seznam.cz

ARES 96 s.r.o.
Těšetice 29
671 61 p. Prosiměřice
fb GOLF Královská vinice Těšetice
IČ: 253 211 70
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25242

Tel: 603 256 225
Tel: 606 680 849
Tel: 603 454 865

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode